Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard heeft naast het besturen van het museum een taak bij het werven van fondsen en het vergroten van de naamsbekendheid van het museum. Het is met het oog hierop van belang dat inwoners van de subsidiërende gemeentes in de Krimpenerwaard zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 4 andere leden.

dhr J.W.van der Wijngaart, voorzitter
mevr. E.Kooij, secretaris
dhr C.J.Hoogendijk, penningmeester
mevr. A.A.Aeyelts Averink-Winsemius
mevr. A.van der Wal-Cloosterman
dhr R.van Wijk