Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard heeft naast het besturen van het museum een taak bij het werven van fondsen en het vergroten van de naamsbekendheid van het museum. Het is met het oog hierop van belang dat inwoners van de subsidiƫrende gemeentes in de Krimpenerwaard zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 4 andere leden.

- Mevr. E. Kooij, secretaris/ vice voorzitter

- De heer C.J. Hoogendijk, penningmeester

- Mevr. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius

- De heer W. Hoogerdijk

- De heer H. Neven

- Mevr. A. Pottuit-Latenstein van Voorst

- Mevr. A. van der Wal-Cloosterman