Zoals 100 jaar geleden

Als je het terrein van het museum op loopt, waan je je in een wereld van 100 jaar geleden. Over een door appel bomen omgeven pad loop je via het boenhok, de wagenschuur en de hooiberg tegen de grote monumentale boerderij van het type ‘Hallehuis’ uit de 17e eeuw.

In deze boerderij bevindt zich het Streekmuseum Krimpenerwaard. Het museum geeft je een beeld van “het (boeren)leven” van 100 jaar geleden. De stal, de keuken, de pronkkamer en de kelder zijn nog precies zoals deze destijds waren. De ervaren rondleiders vertellen er tijdens openingsuren alles over aan de circa 10.000 bezoekers (waaronder veel schoolkinderen) per jaar.

Op de zolder van het museum wordt het verhaal van De Krimpenerwaard verteld: alle kernen van Stolwijk tot Krimpen aan de Lek worden belicht. Er is aandacht voor de binnenvaart, de steenplaatsen en het touwslaan. Ook is er boven een oud ‘Ot en Sien’ klaslokaaltje ingericht waar je plaats kunt nemen in de schoolbanken en kunt schrijven met griffel en lei. Op de zolder zijn daarbij wisselende tentoonstellingen te zien.

Na je bezoek kun je iets drinken in de Koffiehoek en neem vooral ook een kijkje in het authentieke snoepwinkeltje, waar zuurstokken, duimdrop en vele andere ouderwetse snoepsoorten te koop zijn.

Historie

Op 18 augustus 1953 richtten een aantal historisch geïnteresseerde burgers de Stichting Oudheidkamer Krimpen aan den IJssel op. Gedurende de beginjaren werden voornamelijk voorwerpen met betrekking tot de Gemeente Krimpen aan den IJssel verzameld. Een tentoonstelling in 1958 ter gelegenheid van de openstelling van de Algerabrug was voor veel inwoners van Krimpen aan den IJssel aanleiding voorwerpen van historische waarde aan de Stichting te schenken.

Behoefte eigen gebouw

De verzameling groeide gestaag en de behoefte aan een eigen gebouw nam toe. De oplossing kwam in 1965, toen de Gemeente Krimpen aan den IJssel de boerderij aan de IJsseldijk 312 aan de Stichting ter beschikking stelde. De restauratie van het achtergedeelte van de boerderij en de hooiberg werd in 1968 voltooid. De basis van de huidige collectie kreeg in deze jaren vorm en bestond uit voorwerpen die rond 1900 werden gebruikt in het plattelands-huishouden in de Krimpenerwaard. Ook objecten met betrekking tot ambachten bedrijfstakken (zoals de touwbaan) in de Krimpenerwaard behoren tot de collectie.

Kroon op het werk

Een toenemend aantal vrijwilligers stond de staf bij, onder meer met het inventariseren van de collectie en bij technische werkzaamheden tijdens de restauratie en de bouw van diverse museumgebouwen. Een kroon op het werk van medewerkers en vrijwilligers was de officiële opname van het Streekmuseum in het Nederlands Museum Register in november 1998.

Missie

Het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard wil een toegankelijke ontmoetingsplaats zijn voor instellingen en personen die zich in de breedste zin bezighouden met het culturele erfgoed van de Krimpenerwaard. Daarnaast willen we de mensen motiveren om zich in het verleden te verdiepen.

Hoe bereiken we dit?

Om dit te bereiken, bewaren, verzamelen en exposeren we voorwerpen die een relatie hebben tot het leven en werken van de inwoners van de Krimpenerwaard in het verleden en door het openstellen van het museum voor culturele ontmoetingen, educatieve programma’s,  huwelijksvoltrekkingen, actieve vrijetijdsbeoefening en het doorgeven van ambachtelijke vaardigheden uit het verleden aan ieder die daarvoor belangstelling heeft.
Bewoners uit de wijde omgeving van het museum worden hierbij zoveel mogelijk betrokken waardoor de functie van ontmoetingsplaats en collectief geheugen nog beter wordt ingevuld.