Met de klas naar het Streekmuseum

Vanwege de COVID-maatregelen zijn we op het moment beperkt open en kunnen we ons lesprogramma niet in de oorspronkelijke vorm aanbieden. Wij zijn bezig met het inventariseren van alle mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. ons educatief programma voor schooljaar 2020/2021. Het is nog niet zeker of de op de website aangeboden lessen in deze vorm blijven bestaan. Neem contact op met een medewerker van het museum, bij voorkeur per mail: info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl of per telefoon 0180 514866.

Het Streekmuseum heeft diverse workshops ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen verkennen en ervaren het verleden van hun eigen omgeving, de Krimpenerwaard, aan de hand van voorwerpen en opdrachten.

In ‘Achter de schermen’ ontdekken leerlingen wat voor beroepen er in een museum voorkomen. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de objecten goed bewaard blijven en wat voor materialen heeft hij/zij daarbij nodig?

De leerlingen krijgen een rondleiding door het museum waarbij ingegaan wordt op de verschillende taken, zoals tentoonstellen, rondleiden en beveiliging. Hierna gaan ze in groepjes aan de slag met het inrichten van een vitrine. De groepjes kunnen kiezen uit de thema’s: mode, onderwijs, huishouden en sport & spel. Ook brengen de leerlingen een bezoek aan het depot, waar ze zelf een object mogen conserveren.

Kosten: € 120,-

Duur: 120 minuten

Boeken via email:  info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl