Informatie Privacyverklaring (Versie: Mei 2018)

U bezoekt onze website www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl voor informatie. Bij nadere interesse kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Hoe wij daarmee omgaan hebben wij in deze privacyverklaring vastgelegd.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraard! Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens alleen voor dat doel.

Over welke persoonsgegevens gaat het nu precies?

Doordat u de website bezoekt en op onze website het contactformulier invult worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen, uw vraag te beantwoorden of om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw naam en contactgegevens uitsluitend om contact te onderhouden en u te informeren over relevante zaken.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens door derden gedeeld?

Ja uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage facturen met adresgegevens
Nieuwsbrief-software, voor de digitale nieuwsbrief
Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Voor overige wijzigingen vragen wij u een mail te sturen naar info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Onze computer en telefoon worden met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, geldt een wettelijk verplichting deze zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij zorgen ervoor dat het zo spoedig mogelijk in orde komt. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie verder ……