AGENDA

Geen nieuws beschikbaar.

DE HISTORISCHE KRING KRIMPEN (HKK)

De Historische Kring Krimpen (HKK) is in 1998 opgericht met het doel om het verleden van de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel onder de aandacht te brengen.

 

De leden van de Kring spannen zich in om de historie en cultuur van de gemeente levend te houden. Men kan daar actief aan meedoen in een van de werkgroepen, maar ook meeleven, lezen en volgen.

 

De informatie aan leden van de HKK komt via de Nieuwsbrief of de HKK-website. Om de onderlinge band te onderhouden zijn er bijeenkomsten en een jaarlijkse excursie. Geregeld zijn er lezingen of presentaties.