Bezoek gratis vier monumenten in Krimpen aan den IJssel op Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september 2019 is het Open Monumentendag. Dit jaar openen in Krimpen aan den IJssel vier monumenten hun deuren en kan het publiek de monumentale panden gratis bezoeken t.w.: 

 

- het Streekmuseum Krimpenerwaard, 

- de IJsseldijkkerk, 

- het gemaal Reinier Blok en 

- de Algerabrug / Hollandsche IJsselkering. 

 

Tussen deze locaties rijdt een huifkar die de bezoekers vervoert. De eerste opstapplaats is bij molenrestaurant Ross Lovell (De Schelvenaer), waar de historische schepen die varen van en naar Ouderkerk en Capelle aanmeren.

 

“Plekken van plezier”

Het landelijke thema van Open Monumentendag is “Plekken van plezier”. In het Streekmuseum is er daarom een compilatie te vinden van de plekken in Krimpen aan den IJssel waar men in vroeger jaren samen kwam om te ontspannen en plezier met elkaar te maken. Voorbeelden zijn

- het café Schippers, waar menige bruiloft werd gevierd,

- het openluchtzwembad  de Lansingh waar behalve gezwommen ook menige liefdesrelatie is ontstaan, 

- het gebouw De Rank met optredens van o.m. Willeke Alberti en André van Duin,

- cafetaria Mudde met Krimpens eerste nozems en de Wilhelminahoeve met o.m. het Polderpopfestival. 

 

Foto van Polderpopfestival 1980.  Fotograaf J. Heijmans

Informatie/activiteiten per monument

Streekmuseum Krimpenerwaard (IJsseldijk 312)

De boerderij waarin het Streekmuseum is gevestigd is een Rijksmonument. Het is een boerderij van het type ‘Hallehuis’ uit 1690 op een boerenerf met zes bijgebouwen. Het museum geeft u een beeld van het (boeren)leven van 100 jaar geleden. De stal, de keuken, de pronkkamer en de kelder zijn nog precies zoals ze toen waren. De binnenvaart, steenplaatsen en de touwslagerij worden belicht in de vaste tentoonstelling op zolder. Ook vindt u daar een oud ‘Ot en Sien’ klaslokaaltje.

 

Op Open Monumentendag is het museum vrij toegankelijk voor publiek van 10.00 - 17.00 uur. Er is op het erf en in de bijgebouwen een gezellige Brocantemarkt vanaf 10.00 uur en er is een demonstratie van de Touwbaan. In de Tuinzaal is een mini-expositie en een doorlopende diapresentatie over de voormalige “Plekken van Plezier” in Krimpen a/d IJssel. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl of www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/

 

 

IJsseldijkkerk (IJsseldijk 232) 

De kerktoren van de IJsseldijkkerk, de eerste kerk in Krimpen a/d IJssel, is een Rijksmonument. 

 

Deze Waterstaatskerk aan de IJsseldijk werd in 1866 officieel geopend. Tot blijdschap van vele Krimpenaren, want tot halverwege de 19e eeuw gingen de leden van de Hervormde Kerk door weer en wind naar de Dorpskerk in Ouderkerk aan den IJssel.

 

Op Open Monumentendag is de IJsseldijkkerk van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek en zal er regelmatig op het orgel gespeeld worden. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ijsseldijkkerk.nl of https://www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/

 

 

Gemaal Reinier Blok (Breekade 2) 

Aan de Breekade 2, in Boveneind, staat sinds 1868 het stoomgemaal Reinier Blok. Het gemaal dankt zijn naam aan de toenmalige schout van de polders Hoek en Schuwagt. Toen dit gemaal in 1868 in gebruik werd genomen, werd het nog 10 jaar lang ondersteund door windmolens. In 1911 werd de stoom als energiebron vervangen door dieselmotoren. In de jaren 1941/1942 ging het gemaal deels over op elektriciteit. 

Het gemaal diende om water uit de polders Hoek, Schuwagt en Zuidbroek uit te malen op de Hollandsche IJssel. Het is het oudste stoomgemaal van de Krimpenerwaard. Het gemaal staat op de Rijksmonumentenlijst. Sinds 2003 is het nieuwe gemaal Johan Veurink in werking en is het gemaal Reinier Blok niet meer in gebruik. 

Op Open Monumentendag rijdt de huifkar langs het gemaal en kunt u het bezichtigen. De eigenaars zullen tussen 10.00 en 16.00 uur op gezette tijden een toelichting geven.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/

 

 

Algerabrug / Hollandsche IJsselkering

Dit is het jongste monument van Krimpen! Sinds de Open Monumentendag van 2018, in het jaar dat zij 60 jaar werd, draagt dit eerste ‘Deltawerk’ de naam Rijksmonument. Na de Watersnoodramp van 1953 werd, als onderdeel van het Deltaplan, begonnen met bouwen en na vier jaar, op 22 oktober 1958 was dit unieke monument gereed. Het wordt gezien als een schoolvoorbeeld van ‘extreme engineering’.

 

Voor de laatste informatie over het programma kunt u kijken op: 

https://www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/