Na een lezing van Paul in het Veld kijk je met andere ogen naar de Krimpenerwaard

Op een zonnige zondagmiddag, begin juni, hield Paul in het Veld van de Werkgroep Archeologie van de Historische Kring Krimpen een interessante lezing over het ontstaan van de Krimpenerwaard. In de voormalige koeienstal van het Streekmuseum luisterden enkele tientallen geïnteresseerden naar de boeiende geschiedenis van het ontstaan van de Krimpenerwaard.

 

Vóór en ná het jaar 1000

Paul in het Veld gaf zijn lezing met veel enthousiasme aan de hand van een goed voorbereide, opbouwende, en rijk geïllustreerde beeldpresentatie. Zijn betoog startte ver voor het jaar 1000, het jaartal waarna de ontginning en de bewoning van de Krimpenerwaard zou beginnen. Het is haast niet voor te stellen dat in de begintijd van de waard het water op natuurlijk wijze in de IJssel en de Lek afgevoerd werd naar zee. Nu, vele eeuwen later, ligt het land, door het inklinken van het veen, ver onder zeeniveau en moeten gemalen de waard droog houden.

 

Bij de ontstaansgeschiedenis behoren natuurlijk ook de bewoners, de ambachten en de industrieën en deze kwamen tijdens de lezing van Paul uitvoerig aan bod. Wat ook duidelijk werd is de eeuwenoude indeling van de waard. Vele lange kavels met aan weerszijden een watergang vormen een beeld dat al eeuwen lang, en tot op de dag van vandaag, nog steeds hetzelfde is. Of je nu over de IJsseldijk, de Lekdijk of dwars door de waard loopt of fiets overal zie die lange uitgestrekte weilanden omringd door sloten. 

Het was een bijzonder interessante lezing waardoor je de Krimpenerwaard zeker met andere ogen zal aanschouwen.